Wskaźnik LTV kredytu hipotecznego

LTV – z angielskiego Loan To Value – to wskaźnik określający stosunek kwoty kredytu (loan) do wartości (value) nieruchomości zabezpieczającej kredyt.

Wzór: LTV = kwota kredytu / wartość nieruchomości * 100%

Przykład: Osoba zamierza kupić mieszkanie o wartości 400 tysięcy złotych. 300 tysięcy zostanie sfinansowane kredytem, a pozostała część – czyli 100 tysięcy – wpłatą pochodzącą z własnych oszczędności. Wskaźnik LTV w takim wypadku wynosi 75% (ponieważ 300/400 = 0,75).

W wielu bankach marża kredytu hipotecznego jest uzależniona od wskaźnika LTV. Im niższa wartość wskaźnika LTV tym niższa marża kredytowa. Wynika to z faktu, iż w przypadku jeśli klient przestałby spłacać kredyt bank będzie miał większe szanse na odzyskanie wypłaconych środków w ramach szybkiej sprzedaży nieruchomości na licytacji. Ceny nieruchomości sprzedawanych w ramach licytacji komorniczych są zwykle niższe niż standardowe ceny rynkowe. W przypadku kredytów o wskaźniku LTV równym 100% lub zbliżonym bank może mieć więc duże trudności z odzyskaniem wypłaconych środków. Ryzyko dla banku jest więc większe co ma swoje odzwierciedlenie w wyższej cenie (marży) kredytu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.