Składowe oprocentowania kredytu hipotecznego – marża, WIBOR

Oprocentowanie kredytów hipotecznych będących aktualnie w ofertach banków w Polsce praktycznie zawsze jest zmienne. Na oprocentowanie składają się jednak dwa różne czynniki: stała marża banku oraz część zmienna, która nie może jednak być dowolnie zmieniana przez bank udzielający nam kredytu.

Część zmienna oprocentowania jest ściśle uzależniona aktualnych stawek oprocentowania na rynku międzybankowym. Zasady te każdorazowo są szczegółowo opisywane w umowie kredytowej. Część zmienna najczęściej wyznaczana jest w oparciu o wskaźnik jakim jest WIBOR (w przypadku kredytów w złotówkach) lub LIBOR (w przypadku kredytów w walutach obcych). Więcej na temat WIBOR i aktualnych stawek znajdziesz tutaj: www.bankier.pl/mieszkaniowe/stopy-procentowe/wibor.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.